Elevene skal både selv få delta aktivt i verksteder og også motta fra profesjonelle utøvere ved å være tilskuere. Elevene skal få tilbud som kan passe inn i fagplaner, men også få oppleve ”kulturbesøk” som ikke er direkte knyttet til pensum, men som en inspirasjon og avbrekk fra skolehverdagen. Gjennom kulturmenyen vil elevene oppleve møter med visuell kunst, scenekunst, litteratur, musikk, kulturarv og film. I tillegg kan skolene søke om egne lokale produksjoner, der skolen selv samarbeider med en kunstner om et prosjekt. Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken finner du her.

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken Link finner du her.

Link til side ulike tilskuddsordninger Innlandet finner du her . Du kan velge kulturarv, idrett, kunst og kultur eller andre sektorer