Elevene skal både selv få delta aktivt i verksteder og også motta fra profesjonelle utøvere ved å være tilskuere. Elevene skal få tilbud som kan passe inn i fagplaner, men også få oppleve ”kulturbesøk” som ikke er direkte knyttet til pensum, men som en inspirasjon og avbrekk fra skolehverdagen. Gjennom kulturmenyen vil elevene oppleve møter med visuell kunst, scenekunst, litteratur, musikk, kulturarv og film. I tillegg kan skolene søke om egne lokale produksjoner, der skolen selv samarbeider med en kunstner om et prosjekt. Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken finner du her.

Kriblemidler er midler som skal åpne for å realisere ekstraordinære, og gjerne elleville prosjekter, der kultur og skole samarbeider. De skal stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn og støtte prosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolene allerede gjør. Skoler i samarbeid med en eller flere kunstnere kan søke. Dersom prosjektet omfatter flere skoler i en kommune, kan skoleadministrasjonen være søker. Kunstnere i samarbeid med en eller flere skoler kan søke og kulturinstitusjoner i samarbeid med en eller flere skoler kan søke.