Bor årets Frivillighetspris-vinner i Øyer? Da trenger vi din hjelp til å finne henne eller ham.
Frivillighetsprisen er en sjanse til å synliggjøre positive krefter i vår kommune. Lokalkunnskap fra hele landet er nødvendig for å finne den beste kandidaten, og det inviteres derfor til å sende inn ett eller flere begunnede forslag på kandidater til Frivillighet Norge via denne siden: http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetsprisen/nominasjon/

Prisen gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Nytt for året er prispenger til vinneren (kr. 50 000 donert av Norsk Tipping) som kan brukes på et ideelt formål eller en aktivitet.

Fristen for nominering til frivillighetsprisen er i år satt til 1. oktober.