Alle gudstjenester i kirkene våre er avlyst til og med 13.april, men Den Norske Kirke er tilstede på nett:  www.kirken.no - og på Facebook.
Her finner du digitale linker til andakter, gudstjenester og sangstunder.

Menighetene i Øyer og Tretten har sin side på Facebook, som heter Kirken i Øyer og Tretten.
Her finner du korte gudstjenester:  Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag - med sokneprest og/eller diakon og kantor.

Det vil også bli lagt ut en salmemeditasjon i «den stille uke» med sokneprest og Salmekameratene.

Vi ønsker dere velkommen til å møte oss digitalt lokalt og nasjonalt!

Hvis du ønsker å snakke med noen:
ta kontakt med vår diakon Ann-Kristin Fauske Mathisen 975 484 86,
eller sokneprest Ingunn Dalan Vik, telefon 917 11 891
Kirkens SOS har døgnåpen linje 22 40 00 40— på nett: www.kirkens-sos.no


Vi ønsker dere alle ei velsigna påskehøgtid!

 Hilsen oss ansatte og menighetsrådene i Øyer og Tretten

 

Logo
Logo