Slik går det slag i slag gjennom hele året inntil Troms og Finnmark som de siste fylkene er digitalisert 13. desember 2017. Om Kjennskapen til overgangen fra FM til digitalradio er stor. Allerede ved forrige årsskifte kjente 84 prosent av den voksne befolkningen til overgangen ifølge undersøkelser utført for Medietilsynet. Men hvordan er kunnskapen om hva som faktisk skjer og når det skjer? Og omsettes kunnskapen i faktisk handling? Alle som vil høre på riksdekkende radio, må forholde seg til det ikke er mange månedene til at lytting må skje på en DAB+-radio eller via internett eller digital-tv.

Mange hører på radio i bil. Bilradio gir underholdning på kjøreturen og er en viktig kilde til meldinger om trafikk og i nødssituasjoner. Fortsatt er det mange bileiere som ikke har gjort bilen klar for digital radiolytting. Selv om det kanskje er halvannet år til FM-sendingene slukker der du bor, kan det være under et år til det bare er digitale radiosignaler langs veier du skal kjøre.

Digitalradio gir et større tilbud av kanaler enn FM, ikke minst for lyttere utenfor storbyområdene. Men ikke alle har bare gode erfaringer med lytting på DAB-radio. De som var tidlig ute med å skaffe seg en DAB-radio med førstegenerasjonsteknologi, må være klar over at det er DAB+-radioer som gjelder framover. Med hensyn til veitunneler er det greit å vite at det er først nå i år eller nærmere slukking at en rekke tunneler får digitale signaler. Dette gjelder både tunneler med stor trafikk i sentrale strøk og mindre tunneler rundt i landet. I tillegg forsterkes nettet fortsatt en rekke steder, noe som gjøre at dekningen blir bedre fram mot slukkedatoene. 

Lokalradio er en viktig del av mediemangfoldet. Mange lokalradioer rundt i landet sender allerede digitalt, både over internett og på DAB+. Fra kommende årsskifte er en fast konsesjonsordning for lokalradio på plass. Dessuten kan de fleste lokalradioene som ønsker det, fortsette å sende på FM også etter neste år. Siden DAB+-radioer også kan ta inn FM-signaler, kan både gamle FM-radioer og de nye radioene brukes til å ta inn disse sendingene.    

Medietilsynet informerer om digitalradioovergangen etter oppdrag fra Kulturdepartementet – du kan få mer informasjon og se slukkeplanen på www.medietilsynet.no/digitalradio