De valgene som innbyggeren gjør knyttet til digitale løsninger, har kommunen ikke anledning til å endre. Vi har derfor valgt å sette opp litt informasjon om de ulike digitale valgene, hva det innebærer knyttet til mottak av faktura fra kommunen, samt hva som må gjøres for å endre dette valget eller innstillingen.

Rekkefølgen/prioriteringen på forsendelse av fakturaer fra kommunen er som følger:

 1. eFaktura / AvtaleGiro
  Har du opprettet eFaktura eller avtalegiro, blir faktura sendt dit.
 2. Digipost
  Har du opprettet Digipost (og ikke har tegnet eFaktura eller avtalegiro på fakturaer fra kommunen), kommer fakturaen i din Digipost.
 3. VIPPS 
  Dersom du har åpnet opp for å betale regninger med VIPPS (og ikke har registrert eFaktura/avtalegiro på fakturaer fra kommunen eller har digipost), kommer fakturaen i din VIPPS-app på telefonen. Den må da betales der. Vær oppmerksom på at når du laster ned og tar i bruk VIPPS-appen at du åpner automatisk opp for å ta imot regninger der. 
 4. Papirfaktura
  Har du ingen av valgene under punktene 1-3, blir fakturaen sendt deg på papir i ordinær postgang.