Tretten Samfunnshus onsdag den 15.desember kl. 14-18
 
Øyer Samfunnshus på Tingberg lørdag den 18. desember kl. 10-14
 
Tilbudet gjelder for:
  • Alle aldersgrupper som skal ha 1. dose og 2.dose. Minimumsintervall mellom 1. og 2. dose for de som skal ha Comirnaty (Pfizer) er 3 uker og for de som skal ha Spikevax (Moderna) er 4 uker. 
  • Alle over 45 år som skal ha 3.dose/oppfriskningsdose. Minimumsintervall mellom 2. dose og 3. dose er 5 måneder.
  • Alle over 18 år som har underliggende helsetilstander som kan medføre alvorlig forløp av covid-19.  Minimumsintervall mellom 2.dose og 3.dose er 5 måneder.
For alle gruppene gjelder fortsatt at det må gå 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine. 
 
Minner også om drop-in vaksinering på Øyer Samfunnshus lørdag den 11. desember kl. 10-14 som er annonsert tidligere.