Tilbudet gjelder også for barn og unge fra 5 år og oppover som skal ha både 1.dose og 2.dose.

 Det må gå 8-12 uker fra de har fått 1.dose til de skal ha 2.dose i denne aldersgruppen

Se mer infomasjon angående vaksinering for barn og unge her. 

 

Tretten samfunnshus :

                    onsdag 30. mars kl. 15.00-17.00

                    onsdag 27.april kl. 15.00-17.00