Det er nå for sent å sende inn svar til innbyggerundersøkelsen i posten. Men via nettet kan du fortsatt få gitt uttrykk for dine synspunkter.

Du kan benytte nettadressa svar.bedrekommune.no, og bruke passordet øverst til venstre på svarskjemaet, for å svare på spørreundersøkelsen.

Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.