En formidabel frivillig innsats! Og da gardbrukere stilte opp med traktorer og tilhengere tok det ikke mange timene før kirkegårdene var klargjorte for våren. Velfortjent traktement sto sanitetsforeningen for.

Ordføreren sender en hjertelig takk til alle som deltok. Bildet er fra Tretten.

Fotograf: Mari Botterud