Har dyr rett til å beite i hyttefelt?

Dersom beiteretten ikke ble innløst da området ble omregulert til fritidsboliger har dyr fortsatt rett til å beite i området. Det mest vanlige er at beiteretten ikke er innløst i slike saker i kommunen.

 

Hvem kontakter jeg om jeg ser et skada beitedyr?

Kontakt beitelaget i det aktuelle området. Kontaktinfo til beitelaget er slått opp på sentrale steder i beiteområdet f.eks. ved bomkasser, søppelcontainere o.l.

 

Du kan sende e-post til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Oppgi type dyr, øremerke, sted dyret ble observert og tlfnr slik at dyreeier kan kontakte deg for mer info.

 

Kan hunden min løpe fritt i fjellet?

Det er båndtvang i hele kommunen i perioden 1.april til 1.oktober. Dette for å beskytte beitedyr og vilt fra å bli jaget og skadd. Hundeeier er ansvarlig for skader hunden forvolder. 

 

Dyr med bjeller er en plage. Hva gjør jeg?

Dyr med bjeller må påregnes når en har hytte i et utmarksbeiteområde. Det er viktig å unngå å gjøre tiltak som trekker dyrene inn til hytta. Ikke gi dyra salt. Anlegging av plen trekker også dyr inn til hytter. Prøv sov-i-ro. Bjellene er viktige for at dyreeiere skal kunne finne dyra sine for tilsyn.

 

Hvem er juridisk ansvarlig om beitedyr forårsaker skader?

I friluftsloven § 9, 5. ledd står det: ”Telting og ferdsel må skje på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler.» Det vil si at dyrets eier ikke har et ansvar for skader dyrene volder jf. Skadeerstatningsloven §1-5 nr 1. Men dyreeieren kan bli ansvarlig dersom han har utvist uaktsomhet.

 

Hvorfor kommer dyra bort til meg når jeg plukker bær?

Beitedyr er ofte vant til å bli fôra med kraftfôr fra bøtte. Om du er ute på bærplukking og kommer med en slik bøtte, kan du tiltrekke deg store dyreflokker som da blir oppjagede og klare for godsaker.

 

Må jeg alltid lukke grinder jeg passerer?

Ja! Det er viktig å lukke grinder etter seg. Dette for å holde beitedyr på de områdene de er ment å skulle gå. Beitedyr på avveie er en utfordring med tanke på dyrevelferd, for dyreeierne og nærmiljøet.

 

Hva gjør jeg hvis jeg møter en kuflokk?

  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.
  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.
  3. Ikke gå bort til kalver. Kua kan gå til angrep for å beskytte dem.
  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk regler om båndtvang fra 1.april til 1.okt. i Lillehammer-regionen.
  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.
  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.