For  ungene som bruker dette som skoleveg til Aurvoll skole vil det ble satt opp transport og dette vil skolen informere om til de berørte elevene. 
Det vil bli en periode  senere på våren også som Innlandet fylkeskommune må stenge E6 . Dette pga. brudekke som skal monteres over E6.