Liste over utskreven eiendomsskatt for 2013 er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, biblioteket i Øyer og på Tretten og kommunens hjemmeside: skatteliste 2013 i tre uker fra 01.mars 2013.

 
 Øyer kommunestyre vedtok i møte 20.12.12, saksnr. 101/12 følgende skattesatser for 2013: 7‰ for næringseiendommer, og 2,5‰ for bolig/fritidseiendommer og uten bunnfradrag for selvstendige boenheter. Dette er uendret fra 2012.
 
 
Eiendommer med nybygg/tilbygg og andre endringer som for eksempel tilknytning til kommunalt vann/avløp får tilsendt detaljert takstgrunnlag innen 01.03.013.
Nye boliger vil også få tilsendt takstgrunnlaget, selv om disse i Øyer kommune er fritatt fra eiendomsskatt i 10 år.
For eiendommer med uendrede takster kommer taksten og eiendomsskatten for 2013 fram på 1.kvartalsfakturaen med kommunale avgifter.