Liste over utskreven eiendomsskatt for 2014 er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, biblioteket i Øyer og på Tretten og kommunens hjemmeside: skatteliste 2014  i tre uker fra 01.mars 2014.

Skatteseddel blir utsendt innen 01.03.2014.

Øyer kommunestyre vedtok i møte 19.12.13 følgende skattesatser for 2014: 7 ‰ for næringseiendommer og 3,5 ‰ for bolig/fritidseiendommer og uten bunnfradrag for selvstendige boenheter. Nye boliger er fritatt for eiendomsskatt i 10 år.

I perioden 01.03.- 12.04.2014 kan eier klage på taksten som danner grunnlag for skatt. Klagen vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klagd på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker, og klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes.

Adresse til eiendomsskattekontoret:

Øyer kommune, Eiendomsskatt, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.