Regulert for 6 stk eneboligtomter og 5 stk mindre enheter i rekke eller lignende.

Tomtene er ikke klargjort for bebyggelse. Før videre utbygging må infrastrukturen til området være på plass.

1 eneboligtomt er bebygd.

Kart

Eier: Colosseum AS