Pengene skal gå til det søkbare krisefondet som Øyer kommune skal opprette.
 
Formålet med fondet er å gi støtte til næringslivet som sliter med økte utgifter og sviktende omsetning som direkte konsekvens av brukollapsen.