Øyer Eldreråd inviterer alle pensjonister i kommunen til markering
av eldredagen.

  • Tallerkenrett og kaffe med biteti.
  • Underholdning.

Påmelding til servicetorget, Rådhuset, tlf. 61 26 81 00, senest 28.september.
Egenandel kr 50,- betales ved inngangen.

Si fra ved påmelding dersom du trenger transport.

VELKOMMEN!