I prosjektet har det blitt merket 27 elger, av dette er det 11 okser og 16 kyr.  8 av disse er merket i Gausdal Vestfjell. De andre elgene er merket i området Murudalen, Randsverk og Sjodalen. Elgene blir utstyrt med GPS sendere slik at man skal kunne følge dyrenes bevegelser gjennom året.

Elgen i Oppland er et samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner ; Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Nordre Land, Etnedal, Nord Aurdal og Øystre Slidre, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).  NINA står ansvarlige for prosjektet og ledes av Christer M Rolandsen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er bl.a å kartlegge trekk og arealbruk til elgen innenfor dette området. Det skal i prosjektet også undersøkes beitetrykk og beitegrunnlag basert på taksering av beiteplanter ute i felt og miljø-DNA analyse av møkk og vomprøver.

Det skal merkes totalt 50 elger i prosjektet. Årets merking er avsluttet og de resterende dyrene skal merkes vinteren 2021.