Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn.

Hvis fristen for å endre kontonummer i Altinn har utløpt, kan du ta kontakt med kemnerkontoret. Vi sender deg da ett skjema for utfylling av bankkontoopplysninger.