Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn.