Det er endringer i legenes ferieavvikling i forhold til annonse i GD 5.juni og Byavisa 6.juni.

Legene har ferie følgende uker:

Dr. Kielland                        uke 26-28

Dr. Teigen                           uke 28-31

Dr. Nawaz                           uke 32-35

Dr. Busevicius                   uke 30-31

Dr. Bach                               uke 32

Dr. Brekke                          uke 27, 30-31