Rundt 200 har skrevet i besøksboka. De første, et tysk par kom 2. påskedag og overnattet. Den siste, også tysk, skrev seg inn 22. oktober. Det har vært besøk fra 15 nasjoner, de mest langveisfarende kom fra hhv Australia og Brasil. Flest nordmenn (77) og de fleste av disse var kvelds/dagsgrupper. Deretter følger Tyskland (73), Nederland (11), USA (8), Sveits (7) og Polen (6). Ellers besøk fra Slovakia, Finland, Tsjekkia, Irland, Østerrike, Frankrike og Danmark.

Konklusjon? Pilegrimsledens popularitet går langt utover kommune- og landegrensene - og Ensby er en møteplass av internasjonal dimensjon. Dette lover godt for framtiden - Ensby og Øyer ønsker vandrere fra fjern og nær hjertelig velkommen.