Vi anbefaler alle som har avtalegiro som betalingsform om å gå inn i nettbanken eller ta kontakt med sin bankforbindelse for å kontrollere at avtalen fortsatt er aktiv. De som opplever at avtalen er slettet, inngår selv ny avtale i sin nettbank eller gjennom sin bankforbindelse. Avtalegiro er en avtale mellom betaler og betalers bank og økonomiavdelingen har dessverre ikke mulighet til å rette opp dette.

Dersom fakturaer med forfall etter februar har blitt belastet din bankkonto så er sannsynligvis alt i orden, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe.