Månedlig innrapportering
Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal fra januar 2015 levere A-meldingen elektronisk hver måned, første gang innen 5. februar. A-meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn.

Fra fem skjemaer til én melding
A-meldingen inneholder opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger, og erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå: lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-regiseret.

Forbered deg
Er du arbeidsgiver eller annen opplysningspliktig, bør du forberede deg til ordningen allerede nå. Vi anbefaler at du går gjennom rutiner, systemer og arbeidsfordeling for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned.

Les mer om A-ordningen og hvordan du kan forberede deg på www.altinn.no/a-ordningen . Her får du siste nytt om a-ordningen, a-meldingen, prøvedriften og mye mer.