Frivillighetens år markeres i 2022 og Øyer kommune er i gang med å etablere en prosjektgruppe som skal planlegge året. Vi har noen representanter fra frivilligheten på plass, men for å representere mangfoldet trenger vi en ung frivillig! Vil du være med oss å planlegge Frivillighetens år 2022 Øyer? Ta kontakt med aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom, e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no tlf:  99 70 70 25

Til alle frivillige i Øyer kommune: Alle gode råd og tips tas imot med takk! Det er bare å ta kontakt!