Kl. 01.15
Politiet informerer kriseledelsen, alt virker rolig nå i natt. Alle berørte personer er i trygghet. Skadeomfang eiendommer er foreløpig uklart, må besiktiges når det blir dagslys.
Både Korketrekkeren og Lassesætervegen er gravd over på flere steder. Politiet bekrefter at dette ikke dreier seg om et ras, men utgraving av vann i forbindelse med tungt rengfall lørdag kveld.

Evakuerte må kontakte Politiet for å avklare når de kan komme tilbake inn i området igjen - tlf. 02800.
Øyer kommune vil besiktige området når det blir dagslys, og vurdere hva de kan bidra med for å sikre adkomst til eiendommene.

Spørsmål vedrørende kommunens innsats kan stiles til beredskapsansvarlig Bernt Tennstrand, tlf. 90897518

Kriseledelsen permitteres kl. 01.40