I anledning Nasjonal bibliotekdag leste Ordfører Mari Botterud i går eventyr for barn fra Granrudmoen barnehage.

Etter eventyrstunden meddelte ordføreren:
"Det ble en hyggelig stund for meg, og det så ut som barna også trivdes. Jeg leste et eventyr, som min gamle tante Karen Botterud skrev i 1956 til en liten amerikansk slektning på 5 år, som også bærer navnet Karen Botterud. Familien var på norgesbesøk og min tante syntes at de skulle ha et eventyr fra gården de stammet fra.
Eventyret handler om 12 griseunger som ikke var fornøyd med  å drikke bare grisemelk. De ordnet mat selv, de fisket, hentet egg fra hønene, melk fra kua, brød, smør og annet godt fra kjøkkenet på garden. Og så ble det selskap i grisebingen, men da kom kona på garden og snipp, snapp snute, så var eventyret ute."

Ordførerenpåbiblioteket,26082015-2lite.jpg