Det er ledig fast 100 % stilling som fagleder innfordring ved kemnerkontoret med tiltredelse etter avtale.

Innfordringsgruppen består av 5 saksbehandlere i tillegg til fagleder. Lederen har fagansvaret for og den daglige ledelse av innfordringsarbeidet. Lederen inngår i kemnerkontorets lederteam.

I tillegg til å være leder innebærer stillingen også aktiv deltakelse i innfordringsarbeidet. Stillingen er tillagt fagansvaret for innfordring av skatte- og avgiftskrav, herunder å ivareta funksjonen som særnamsmann for disse krav. Videre er stillingen også tillagt fagansvaret for innfordring av kommunale krav for kommunene Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron og Øyer.

Kontoret benytter moderne saksbehandlingsverktøy. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt med publikum. Det må påregnes noe reisevirksomhet i deltakerkommunene og søker må disponere bil.

Til stillingen søker vi person med høyere juridisk/økonomisk utdannelse og relevant praksis. Lang relevant praksis fra innfordringsarbeid eller fra skatteetaten kan kompensere for manglende formell utdanning.

Ledererfaring vil være en fordel. Søker bør ha positiv innstilling, arbeidsvilje og fleksibilitet. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø på Tingberg i Øyer. Fleksibel arbeidstid.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. Intervju.

Søknadsfrist: 23. april 2019.