Bildet viser Anne Kristin Odden sammen med veileder Nina Brandsæter.