Det er ledig faste helgestillinger som assistent i Helse og omsorg fra d.d:

2 x 21 % assistent Øvregate bofellesskap (annenhver helg)

2 x 17 % assistent Øvregate bofellesskap (hver tredje helg)

1 x 16,9% assistent Øvregate bofellesskap (natt hver tredje helg)

2 x 14 % assistent Tunfaret bofellesskap (hver tredje helg)

1 x 20 % assistent Tunfaret bofellesskap (hver tredje helg)

 

Til stillingen søker vi assistenter som har evne til å arbeide selvstendig og i team, er fleksible og i fysisk god form, da det er et aktivt yrke.

Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter Gat turnussystem, Standarden kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.

Vi kan tilby et lærerikt og tverrfaglig miljø, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. 2-delt turnus.

Politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a må være levert og medisinkurs gitt av kommunen må være bestått før tiltredelse.
Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her: https://gloskjema.no/oyer/sd/skjema/OKO037/

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Øvregate bofelleskap, Kine-Marie Wøldike, avdelingsleder, tlf. 482 02 399,

eller e-post kine.marie.woldike@oyer.kommune.no.

Tunfaret bofellesskap, Grete B. Lugo, avdelingsleder, tlf. 953 60 602, eller e-post Grete.Lugo@oyer.kommune.no

Søknadsfrist: 17.03.2019.