Stillingen er fastlønnet og 20 % av stillingen er som lege ved Helsestasjonen. Stillingen er ledig fra 16.8.21.
 
Hjemmelen er per d.d. lokalisert på Tretten legekontor som ligger tilknyttet til Øyer helsehus, og er underlagt enheten Helse og familie. Stillingen innebærer ansvar for fastlegeliste med listetak på 1000 pasienter. I dag er det ca. 700 pasienter på lista.
 
Det er obligatorisk deltakelse i legevakt og veiledning av turnuslege. Legevakten er interkommunal og er lokalisert i Lillehammer.
 
Kvalifikasjonskrav
Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste
Ved ansettelse kreves det at legen er spesialist i allmennmedisin eller starter spesialisering. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste.
Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning.
Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig engasjement, norsk kulturforståelse, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner.
Norsk språk må beherskes tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig.
 
Vi kan tilby nye moderne lokaler, System - X som journalsystem, smågruppemøter som teller til spesialisering, gode faglige og personlige utviklingsmuligheter, gode kollegaer. 
 
Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.
Leger med spesialisering vil bli foretrukket.
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema
 
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.
 
Framlegging av politiattest kreves ved tilsetting.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til fastlege Ingvill Teigen på tlf. 959 78 770 eller e-post ingvill.marie.teigen@oyer.kommune.no. eller Avdelingsleder Helse, Kari Buskenes på tlf. 482 80 643 eller på epost: Kari.Buskenes@oyer.kommune.no
 
Søknadsfrist: 25.6.2021.