FAU 2022-2023

-Ola Håkon Ourom – Leder
-Kristin Weiseth – Nestleder
-Morten Gudbrandsen – Sekretær
-Edel Marit Teige – Kasserer
-Anette Berntsen – Arrangementsansvarlig
-Morten Romsås – Trafikksikkehetsansvarlig 
-Erik Vedum – Utegruppeansvarlig
-Hans Øyvind Lyshaug – Rektor
 

Årshjulet til FAU ligger her.

Referat FAU-møte 19.10.2021

Referat FAU-møte 20.9.22

Referat FAU-møte 7.11.22

Referat FAU-møte 5.12.22

Referat FAU-møte 30.1.23

Referat FAU-møte 13.3.23

Referat FAU-møte 22.5.23