Her er en fullstendig oversikt over alle tidspunktene det er mulig å avgi forhåndsstemme i Øyer kommune:

Periode: Ukedager: Tidsrom:
12.8. - 6.9. Mandag - fredag Kl. 08.00-15.00
31.8. Lørdag Kl. 11.00-14.00
5.9. Torsdag Kl. 08.00-19.00

All forhåndsstemmegivning foregår ved Servicetorget i rådhuset på Tingberg.