Vandringssesongen er for det meste over, og Ensby har gått igjennom alle de hilsenene som er skrevet i besøksboka, fra den første vandreren, en tysker som skrev seg inn 7. mai til den sist, også fra Tyskland som la igjen en hilsen 13. oktober.

Nær 270 personer har skrevet i boka. Dette er 120 flere enn i 2018.

Flest tyskere (108), deretter følger nederlendere (14) og belgiere (13).

De mest langveisfarende kom fra hhv Brasil og Australia. Vandrere fra i alt 17 nasjoner har skrevet en hilsen i boka. Noen (16) har skrevet inkognito. Rundt 40 har valgt å tilbringe natten på den enkle brisken. I alt 68 nordmenn har skrevet. Flere på dagsvandringer langs Leden og Tjodvegen.

Bortsett fra en nederlender som klaget over veps og mygg, så er alle svært fornøyd med å kunne benytte dette enkle tilbudet som det gapahuken er ment å være  . For en rast, i ly for regnet så vel som hvile for trøtte ben etter å ha gått på asfalt vel 2 km før de er inne i skogen der gapahuken ligger.

Besøksboka med vandrernes hilsener fra de sist tre årene legges nå ut i Prestegården slik at besøkende kan ta del i deres opplevelser.