Det er bekreftet fem nye smittetilfeller idag søndag 30.mai. Smittesporing pågår fortsatt.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det forventes at det kan komme flere positive prøvesvar i løpet av dagene som kommer.

  • Ved Mosjordet barnehage er ventekarantene opphevet og de vil ha drift på gult nivå i morgen mandag.
  • Ved Vidarheim barnehage er fortsatt fire avdelinger i ventekarantene i påvente av prøvesvar. Det vil være drift på gult nivå for barnehagens to øvrige avdelinger mandag. 
  • Ved Aurvoll skole er 1. - 3.trinn i ventekarantene i påvente av prøvesvar, 6. - og 7.trinn er i smittekarantene. Det vil komme nærmere beskjed fra skolen i ettermiddag om hvordan skoledagen i morgen blir.

Vi ber om at alle holder avstand, vasker hender og ikke minst: Holder dere hjemme og la dere teste dersom dere har symptomer.

Dersom dere har spørsmål så ber vi om at dere tar kontakt med kommunens smitteteam: 941 37 552/ 947 86 463.