I Oppland arrangeres det et eget opphold på Røde Kors senteret "Merket" i Valdres, med morsomme aktiviteter ute og inne. Ferieoppholdet foregår sammen med frivillige fra Røde Kors. Familiene bor på hytter eller egne rom. Oppholdet med aktiviteter og måltider er gratis. Påmelding skjer via hjelpeapparatet. Lærere, helsesøster, barnehagens ansatte, NAV, frivillige i Røde Kors og andre som jobber tett på familier i målgruppen kan søke på vegne av aktuelle familier. Mer informasjon finner du her.