Tirsdag og torsdag i uke 40 og

tirsdag og fredag i uke 41

er Tretten legekontor stengt. Telefonen er bemannet.

Akuttfunksjonen ivaretas av Øyer legekontor.