Prosjektet innebar testing av ulike typer velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Dette prosjektet er nå avsluttet og resultater er samlet i en evalueringsrapport. Det er i tillegg utarbeidet en video som viser konkrete erfaringer innen de ulike pilotområdene.

I filmen vil du bland annet møte Signe fra Øyer kommune. Hun var i følge leverandøren den første i landet som fikk utplassert Evondos multidosedispenser. Evondos er en automatisk doseringstjeneste for legemidler som er pakket i poser fra Appotek 1, dette for å være med på å sikre at medisinene blir tatt til riktig tid og mengde.

Filmen finner du her: YouTube.JPG

 

Evalueringsrapporten finner du her:

Sammendrag av evalureringsrapport - Samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi.JPG