Finnsandsalongen og Eriksrud var sentrale bygninger for martnsfolket. Her var det servering, overnatting og stallplass i første halvdel av 1900-tallet.
På andre halvdel av 1800-tallet ble Finnsandsalongen bygd ca. 50 meter sør for  Åbbortjøynnet/Finnsandvika. Finnsandsalongen omtales som en stor restaurantbygning og ble bare brukt under Stavsmartn. Det er vanskelig å finne ut hvor lenge den var i bruk, men stedet hadde skjenkerett i tidsrommet 1872 - 1884.

Erik Samulson Klæva (derav navnet Eriksrud) kjøpte tomta på 12 mål fra Tårstad i 1904. Eriksrudsalen ble bygd i perioden 1906 - 1910, der Finnsandsalongen før hadde stått. Dansesalen og kafeen ble reist av to kvernhus fra Frydenlund. På oversida av vegen – tidligere riksveg 50, nå Kongsvegen -  ble det bygd to våningshus og flere uthus, Øvre- og Nedre Eriksrud,  Bygningene hadde flere overnattingsrom og  tilsammen 22 spiltau.

I Eriksrudsalen ble det arrangert martnsdans opptil fire kvelder i uka, og ble benyttet til dette formålet i et halvt århundre. Eriksrudsalen var også bygdas forsamlingshus til Tretten Samfunnshus sto ferdig i 1960.