Det er i 2013 avsatt 10 millioner kroner til formålet.

Her kan du lese mer om satsingen: Utlysning fjellregionsatsing