Kjempespringfrø er en uønsket plante i naturen vår. Den sprer seg utover, og fortrenger andre planter. Det er derfor viktig at alle tar tak, og prøver å utrydde den på sin egen eiendom.

Planten sprer seg ved å kaste frøene, og frøene kan flyte med bekker. Trøsten er at frøet overlever bare inntil 18 måneder i jorden, og planten er ettårig. Det betyr at klarer vi å hindre at den kaster frø i år, så har vi kommet langt. Alle kan bekjempe planten. Den kan lukes opp. Dersom den ikke har satt frø, kan den legges på et tørt sted, så den tørker inn. Dersom planten har satt blomster som snart kaster frø, må blomstene samles i en søplesekk, og leveres GLØR. I tillegg er det satt ut en kontainer ved Follebu kirke, der slikt kan kastes.

Om det er mye kjempespringfrø kan det slås eller sprøytes. Ved slått er det viktig å slå flere ganger, og så tidlig at planen ikke har satt frø. Følg med, slik stengelen ikke slår rot på nytt. Det kan også komme flere skudd fra den avkappa stengelen. I tillegg er det små planter under som vil skyte i været.

Kjempespringfrø vokser gjerne i nærheten av bekker. Ved bruk av plantevernmidler for å bekjempe kjempespringfrø, er det viktig å huske på at det ikke kan sprøytes helt inntil bekken.

Kjempespringfrø – Kopi.jpg