I alt er 5 gravemaskiner med mannskaper og øvrig materiell ute og retter opp og forebygger nye skader.

Bildet viser arbeid ved Høystadbekken (ikke i kommunal regi).