Vi oppfordrer alle til:

- å sjekke stikkrenner,

- å unngå åpen ild (også engangsgrill), og bruke opparbeidede bålplasser

- å følge med på bekker og annet når du er ute og går tur!

Fra 15. april er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog!

 

Viktig på telefon og nett:

- Vakttelefon veg, vann og avløp: 975 84 240

- Her kan du følge med på varsling av flom og skogbrannfare: Varsom.no