I forbindelse med at NVE sin melding om styrtregn tirsdag 8.juni, bes grunneiere om å sjekke stikkrennner og områder med fare for oversvømmelse. 

 

Vakttlf. til vann og avløp: 975 84 240