I pinsa, 2. - 5. juni 1995, kom en stor flom i Moksa.  Elvas vannføring steg til  90  kbm/sekund, det vil si ca. 360 ganger normal vannføring.  Elva  brøt  ut av sitt vanlige leie og fant et nytt gjennom sentrum av Tretten.

For å forhindre at en lignende katastrofe skal skje i framtida, ble elva lagt i ei betongrenne på den aktuelle strekningen. Det ble utført omfattende modellforsøk ved SINTEF for å komme fram til en utførelse som kunne tåle påkjenningene under en eventuell senere storflom. Betongrenna er enestående i Norge.

Flere hus gikk tapt under flommen i 1995.  Her kan nevnes bolighusene Brattfoss og Nysted, Stavheim Mølle, frørenseriet, smia, Stav Bru, fylkesvegen, det gamle loftet på garden Stav og Rognstads kjøttforretning. Den siste rest av storhetstida i Kveinndalen forsvant med  flommen. Stallringen på Stavsplassen ble også sterkt skada.

NRK TV - Da Moksa tok Tretten

YouTube - 10 år etter flommen