Øyer kommune: FV319 er åpnet igjen ved Linderud. Dette vil påvirke linje 221, 241 og 255. Disse kjører etter oppsatt rutetabell. FV319 stengt mellom Ringebu og Fåvang.
242 - Øyertunnelen midlertidig stengt. Buss kjører lokalvei.

Fullstendig oversikt over endringer i rutetilbudet finner du her