Gaven ble overrakt av leder for LHL, Bernt Harjo. Dokkene er en kjærkommen gave, og vil bli brukt til å kurse ansatte i Hjemmetjenesten i hjerte- og lungeredning. Det å ha egne dokker gjør det mye enklere med regelmessige øvelser. Regelmessige øvelser vil  gjøre ansatte tryggere i en situasjon der det er nødvendig med hjerte-lungeredning. For å få en enda bedre utnyttelse, har hjemmetjenesten også gått til innkjøp av en hjertestartertrener som kan brukes på dokkene.

Hjemmetjenesten takker LHL avd Øyer/Tretten for den flotte gaven!

Gave fra LHL

På bildet: Torgeir Aarnes, avdelingsleder Øyer arbeidslag, Jorid Reistadbakken, avdelingsleder Tretten arbeidslag, Bernt Harjo, leder LHL avdeling Øyer/Tretten og Karen-Marie Nordgård, enhetsleder Hjemmetjenesten.

Foto: Tore Steffen.