I påvente av ny bru er det stort fokus på å trygge forholdene på vestsida, spesielt med tanke på skolebarna. Driftsentreprenør for Innlandet fylkeskommune, Hafjell Maskin og fylkeskommunens folk skal ha stort fokus på føreforholdene framover etter baksidevegen og vegen over Musdalen.

Det er bestilt rekkverk etter vegen på de plasser hvor en ser at det er fare for at en buss kan velte om en kommer utenfor kjørebanen når en møter en bil. 

I samråd med fylkeskommunen kan Hafjell Maskin bekrefte at det vil bli forsterket vinterdrift, det vil i praksis si at det benyttes salt på enkelt strekninger i en overgangsperiode fra sommer til vinter samt økt bruk av fastsand da vinterføret er kommet på plass