Her er link til Innlandet fylkeskommune sin nettside for informasjon om folkeavstemningen;
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/folkeavstemning-om-innlandet/