På bildet er de representert ved Barbro Fossbakken og Magnhild Grimsrud. Ordfører Mari Botterud er godt fornøyd og vet at hun alltid kan stole på de frivillige når det trengs.

Nå gjenstår jobben du som utvalgt innbygger må gjøre: Ta deg tid til å besvare skjemaet slik at vi kan få mest mulig kunnskap om hvordan det er å  leve og bo i Øyer. Frankert svarkonvolutt er lagt ved spørreskjemaet.