5.desember arrangeres det en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland. I den forbindelse vil Nasjonalforeningen for folkehelsen dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Prisen var ny i 2018, men vi deler den ut for første gang i 2019.

5.desember arrangeres det en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland. I den forbindelse vil Nasjonalforeningen for folkehelsen dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Prisen var ny i 2018, men vi deler den ut for første gang i 2019.

Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen vil prisvinner få et kunstverk.

I tillegg vil Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en pengegave. Dette blir et høydepunkt

Forutsetningen for utdeling av prisene er at vi får forslag på gode, verdige kandidater, så nøl ikke med forslag om du/dere har det.

Kriterier for folkehelseprisen:

Prisen bør gis til noen som:

• Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og

   livskvalitet

• Bidrar til gode nærmiljøer

• Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap

• Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner

• Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Et verv, uansett varighet, i en frivillig organisasjon er i seg selv ikke god nok begrunnelse, men hva som er blitt utrettet. En stilling (eks. folkehelsekoordinator) er heller ikke god nok begrunnelse, men hva som er blitt utrettet utover det man kan forvente.

Vær med å hedre en ildsjel som har jobbet/jobber med å fremme folkehelsen i ditt nærmiljøJ Frivillighetskonferansen vil bli annonsert senere.

Frist for innsendelse av forslag er satt til 29.september 2019.

Begrunnelse på forslag sendes til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland

Kornsilovegen 54

2316 Hamar

eller hedop@nasjonalforeningen.no